Til forsiden  
   
Privat Erhverv BlowerDoor Termografi Byggetilsynet.dk Nyheder Links Kontakt  
   

Spar varme med et tæt hus !

Dato: 03-02-2008

Artikel:
Nyt bygningsreglement kræver tæthedsprøve af nye huse.

Men også ældre huse bør efterprøves, så varmespild reduceres, mener branchen.

Det hjælper ikke meget, at der er energirigtige ruder i dit hus, og at varmen i gulvet produceres af et miljørigtigt pillefyr, hvis huset er så utæt, at varmen siver ud alle vegne.

En tredjedel af varmen siver ud af huset !!

Det nye bygningsreglement (Bygningsreglement 08), som træder i kraft d. 1 februar 2008, kræver derfor fremover, at kommunerne får dokumenteret tætheden i mindst fem procent af nye byggesager og det kan hjælpe boligejerne.

- I nye huse er det op til 33 procent af varmen, som blot siver ud af huset til ingen verdens nytte og i ældre huse, kan det være endnu mere, siger Walter Sebastian, der er sekretær i Foreningen Klimaskærm, brancheforening for virksomheder, der måler tætheden i byggeri.

Ikke alle nye huse lever op til krav om tæthed !

Ifølge Walter Sebastian, giver det rigtig god mening at måle, hvor tætte både nye og gamle huse er.
Selv om der er tale om nybyggeri, er det nemlig ikke alle nye huse, som er tætte.

- Det er den eneste form for dokumentation for, at huset er tæt og lever op til de energiberegninger, der er lavet på huset, pointerer han.

Også i ældre huse kan måling finde utætheder !

Men også et stigende antal boligejere af ældre huse, får prøvet tætheden af huset, fortæller Walter Sebastian.

- Det gælder f.eks. hvis folk har problemer med gener fra træk, skimmelsvamp eller opfugtning af væggene, fortæller Walter Sebastian.

Udover at finde ud af, hvor meget varme der siver ud af huset, kan en tæthedsprøve af huset vise, hvor problemerne er, så de kan blive løst.

Ifølge Walter Sebastian er det vanskeligt at give en fast pris på, hvad det koster at få lavet en tæthedsprøve af sit hus.
Men et bud er mellem 5.000 og 7.000 kroner for et almindeligt parcelhus.

- Det kommer helt an på, hvor kompliceret det er at udføre testen, siger Walter Sebastian.

- Hvis dit problem f.eks. er kolde gulve og skyldes utætheder ved selve soklen, kræver det byggeteknisk indsigt at udbedre det korrekt.
Det kan ikke bare klares med en fugning.
Et hus kan desuden gøres så tæt, at det bliver ubehageligt, fordi det bliver for tørt, advarer Walter Sebastian.

Kilde: Bolius

Kommentar:
Hvem udfører Byggetilsynet.dk BlowerDoor-test for ?

Byggetilsynet.dk udfører BlowerDoor-test for den private bygherre, der ønsker at få sit byggeri testet, således at det lever op til kravene i Bygningsreglementet – uanset om det er et decideret krav fra kommunen, at det skal dokumenteres eller ej.

Byggetilsynet.dk udfører testen for indehavere af ældre huse, der gerne vil have testet huset for at vide hvor en evt. indsats skal prioriteres i forbindelse med renovering.

Byggetilsynet.dk udfører BlowerDoor-test for byggefirmaer, der har testen inkluderet i ydelserne – enten som en fast ydelse, som et tilvalg eller som en nødvendig ydelse for at kunne indhente ibrugtagningstilladelse i de kommuner, hvor det er et krav at kunne dokumentere tætheden.

Det skal i den forbindelse nævnes, at der d. 1 februar 2008 er stillet krav fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om, at kommunerne fremadrettet skal kunne dokumentere tætheden i mindst fem procent af nye byggesager.
Kravet kom samme dag som det nye Bygningsreglement – BR08 – trådte i kraft.
Som følgevirkning heraf, er det forventeligt at det bliver hverdag at kommunerne kræver dokumentation for at nyopførte huse lever op til tæthedskravene.

OBS : Selvom ikke alle kommuner afkræver dokumentation - så er kravet til dit nybyggeri stadig det samme som bygningsreglementets gældende regler !!

Byggetilsynet.dk udfører kort sagt BlowerDoor-testen for alle, der vil leve op til kravene i Bygningsreglementet.

Blower-Door test er til gavn for både byggefirma og bygherre.
Begge får sikkerhed for, at huset lever op til kravene, og at kvaliteten er i orden.

Byggetilsynet.dk anbefaler at Blowerdoor-testen følges op af en termografi-undersøgelse - læs mere herom på siden inden længe.

Kontakt Byggetilsynet.dk, hvis I ønsker dokumentation for, at Jeres byggeri lever op til tæthedskravene.

Af Byggetilsynet.dk

Forrige   Næste
 
 
 
 
 
 
Til forsiden
Byggetilsynet.dk Aps
Bytorvet 3, 1.sal
8541 Skødstrup
T: 76 42 02 00 E: info@byggetilsynet.dk
CVR-nr: 33502567